Wed. May 22nd, 2024

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:-
ऑनलाइन
तुम्ही शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असाल तर तुमचा अर्ज आणि वर नमूद केलेल्या कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रती igpedu@tatatrusts.org या ईमेलवर पाठवा..

By admin

12 thoughts on “tata trust scholarship 2023 email ID”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *